Rozmowa z twórcami „Słownika biograficznego historyków Uniwersytetu Gdańskiego”

Rozmowa z twórcami „Słownika biograficznego historyków Uniwersytetu Gdańskiego”

08.09.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego, zrealizowanego z okazji wydania książki jubileuszowej Wydziału Historycznego UG pt. Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Zbigniewa Opackiego i Eugeniusza Koko. Wydanie książki jest zwieńczeniem obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W filmie wzięli udział redaktorzy naukowi książki: prof. Eugeniusz Koko i prof. Zbigniew Opacki oraz niektórzy autorzy biogramów: prof. Barbara Klassa, prof. Arnold Kłonczyński,  prof. Beata Możejko, a także prowadzący prof. Krzysztof Kornacki i w roli rozmówcy dyrektor Wydawnictwa UG Joanna Kamień.

Dziękujemy Panu Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia UG prof. Arnoldowi Kłonczyńskiemu, który był inicjatorem realizacji filmu i wsparł to przedsięwzięcie finansowo, a także za zaangażowanie i pomoc – reżyserowi i prowadzącemu Panu Prof. Krzysztofowi Kornackiemu oraz realizatorom filmu – Panom Kamilowi Brylowi i Mateuszowi Andrzejewskiemu. Dziękujemy także wszystkim Paniom Profesor i Panom Profesorom, którzy wzięli udział w filmie jako rozmówcy.