Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza dla prof. Jerzego Zajadły

Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza dla prof. Jerzego Zajadły

Książka prof. Jerzego Zajadły, Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche, otrzymała nominację do Nagrody im. Jana Długosza w edycji z 2020 roku.

Tytuł niniejszego opracowania nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno, Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie a propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy niż treści, w niniejszych rozważaniach chodzi zaś o jedno i drugie – o krótkie formy (minima) na temat prawniczych elementariów (minima iuridica). Oba tytuły łączy pobudzona w umyśle autora pewna idea: tak jak podeptanie minimów moralnych (minima moralia) może skutkować poharatanym życiem, tak też pogwałcenie prawniczych oczywistości (minima iuridica) prędzej czy później może skończyć się poharatanym prawem.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza towarzyszy co roku Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Jego celem jest popularyzacja książki naukowej i popularnonaukowej z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, a także aktywizacja wydawnictw do publikowania dokonań polskich naukowców oraz badaczy.