Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza 2016 dla Marcina M. Wiszowatego

Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza 2016 dla Marcina M. Wiszowatego

Książka Marcina Michała Wiszowatego Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych znalazła się w gronie dziesięciu książek nominowanych do prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza 2016.

Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski przyznało nagrodę zwycięzcy Konkursu podczas uroczystej gali 27 października 2016.