Piotr Lasik z nagrodą Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków!

Piotr Lasik z nagrodą Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków!

01.12.2023

Książka dr. Piotra Lasika Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury otrzymała nagrodę w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa 2023. Do Konkursu zgłoszonych zostało ponad 50 prac, wśród których znalazło się 12 rozpraw doktorskich, 36 prac magisterskich oraz prace inżynierskie, popularyzatorskie i wieńczące studia podyplomowe. Komisja powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków przyznała 8 nagród i 16 wyróżnień.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie, doktorskie, inne opracowania naukowe i projektowe oraz popularyzatorskie, wykraczające poza ramy typowych opracowań w danej grupie, nowatorskie w ujęciu, rzucające nowe światło na problem, dające realne podstawy do wdrożenia i wykorzystania w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.