Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej dla Barbary Pawłowskiej

Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej dla Barbary Pawłowskiej

Dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju za rozprawę: Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, w XVI edycji konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny Transport oraz najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2013/2014.

Publikacja prezentuje zagadnienia kierunków rozwoju transportu na tle problemów i procesów społeczno-gospodarczym we współczesnym świecie oraz udowadnia, że bez wprowadzenia transportu na ścieżkę zrównoważonego rozwoju nie będzie możliwe sprostanie trudnym wyzwaniom stojącym przed transportem.

Nagrodzona praca jest efektem wieloletnich badań autorki nad zrównoważonym rozwojem w sektorze transportu. Badania prowadzone były zarówno w kraju, jak i we współpracy z wiodącymi europejskim ośrodkami naukowymi zajmującymi się tym zagadnieniem. Autorka uczestniczyła w pracach międzynarodowych konsorcjów powołanych w ramach europejskich badań nad zagadnieniami kosztów zewnętrznych transportu czy poprawy efektywności sektora. Jednym z efektów tych prac był udział w opracowaniu podręcznika metodologicznego do szacunków kosztów zewnętrznych transportu, który następnie został rekomendowany przez KE do użycia we wszystkich krajach członkowskich UE.