Nagroda Ministra dla Sławomira Kościelaka

Nagroda Ministra dla Sławomira Kościelaka

Dr hab. Sławomir Kościelak otrzymał Nagrodę Ministra za osiągnięcia naukowe, których podstawą była książka Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVII wieku. Autorowi serdecznie gratulujemy.