Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego 2020

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego 2020

Przedstawiamy laureatów konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego:

  • Wydział Ekonomiczny

dr Anna Galik, Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy,

dr Agnieszka Ważna, Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim,

dr Małgorzata Jarocka, Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnych,

dr Anna Fornalska – Skurczyńska, Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowego.

  • Wydział Filologiczny

dr Aleksandra Słyszewska, Sakramenty i sakramentalność w angielskiej powieści katolickiej,

dr Marta Ceber, Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej,

dr Maciej Kur, Feasibility of DEEPL, Google and Microsoft MT systems implementation into the translation process in ENG -> PL language pair.

  • Wydział Zarządzania

dr Paulina Nogal-Meger, Ekonomiczno-prawne aspekty nieuczciwej konkurencji,

dr Anna Gierusz, Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych,

dr Emilia Dobrowolska, Modele współpracy uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacji – identyfikacja i kierunki rozwoju.

  • Wydział Prawa i Administracji

dr Hanna Misiak, Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich. Studium prawnoporównawcze,

dr Małgorzata Joanna Węgrzak, Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych.