„Kurlandia w latach 1795–1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości” z nagrodą „Przeglądu Wschodniego”

„Kurlandia w latach 1795–1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości” z nagrodą „Przeglądu Wschodniego”

Książka Arkadiusza Janickiego Kurlandia w latach 1795–1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości otrzymała nagrodę czasopisma naukowego „Przegląd Wschodni”. Nagrody „Przeglądu Wschodniego” przyznawane są najwybitniejszym krajowym i zagranicznym dziełom naukowym, dotyczącym związków Polski i Polaków z krajami i narodami Europy Wschodniej. Nagrody są przyznawane od 1993 roku i obecnie są to najważniejsze nagrody w tej specjalności. Książka dra Arkadiusza Janickiego otrzymała nagrodę w kategorii dzieła krajowe. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 marca 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.