Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz z Nagrodą Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz z Nagrodą Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku postanowił przyznać Agnieszce Bednarek-Bohdziewicz nagrodę w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców edycja 2020 za publikację Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza.

Autorce składamy serdeczne gratulacje.