Recenzja książki „Podręcznik autora” Joanny Kamień w czasopiśmie „Forum Akademickie”

Recenzja książki „Podręcznik autora” Joanny Kamień w czasopiśmie „Forum Akademickie”

Redakcja tekstu akademickiego jest pojęciem złożonym i wieloetapowym, obejmuje bowiem jego kompozycję, opracowanie językowo-stylistyczne (w tym również interpunkcję), konstrukcję przypisów i bibliografii oraz sporządzania dodatków (indeksów, tabel itp.). (…) autorka przybliża powszechne zasady redakcyjne, wspólne dla wszystkich prac, co jest jednym z wielu walorów tej publikacji. (…) Jeśli warsztat redakcyjny autora nie zawsze bywa doceniany, to z pewnością lektura książki Joanny Kamień przywraca mu należytą rangę.

W numerze 04/2015 czasopisma „Forum Akademickie” pojawiła się recenzja książki Podręcznik autora Joanny Kamień, napisana przez Marcina Lutomierskiego.