Recenzja książki „Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” Jarosława Abramowa-Newerly’ego

Recenzja książki „Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” Jarosława Abramowa-Newerly’ego

Jako naukowiec – genialny; człowiek, który w pełni wykorzystał swój talent, niezwykle przedsiębiorczy, nie tylko wielki uczony, ale też świetny organizator nauki. Naukowy pedant, który nie tracił czasu, miał zaplanowaną każdą minutę. Odpowiedzialny, opiekuńczy, przewodził i skupiał wokół siebie innych kolegów, miał wielu przyjaciół, szybko zdobywał autorytet, zdecydowany, silny, ale bardzo spokojny. Człowiek pięknego umysłu, oddany Ojczyźnie, ludziom, sprawom, a zawsze najważniejszy był Lwów.

Tak o profesorze Wacławie Szybalskim pisze Anna Stengl. W numerze 1-2 (102-103) kwartalnika Cracovia Leopolis z 2021 r. na stronach 21-29 ukazała się recenzja książki Profesor Wacław Szybalski. O Lwowie, genach, istocie życia i noblistach autorstwa Jarosława Abramowa-Newerlego, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Fundację Profesora Wacława Szybalskiego.