Helena Garczyńska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów