Wajda. Człowiek z Gdańska

ISBN: 978-83-8206-312-7
Year of publication: 2021
Number of pages: 280
Format: 220 x 280 mm

Wajda. Człowiek z Gdańska

136,50 

Obszerny katalog został wydany z okazji wystawy rysunków i akwarel Andrzeja Wajdy oraz plakatów do jego filmów z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, która odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim od 5 października 2021 do 30 stycznia 2022. Katalog składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się teksty o Andrzeju Wajdzie, w drugiej są prezentowane jego prace z Archiwum Andrzeja Wajdy w Muzeum Manggha – rysunki i akwarele. Wśród tekstów znajdują się słowa wstępne Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego, dyrektor Muzeum Manggha Bogny-Dziechciaruk-Maj i pani prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, a także wykład doktorski Andrzeja Wajdy z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, laudacja promotora tego doktoratu prof. Jerzego Limona, artykuł Joanny Kamień o związkach Andrzeja Wajdy z Gdańskiem, przeglądowe opracowanie prof. Krzysztofa Kornackiego prezentujące całą twórczość filmową Andrzeja Wajdy, wzbogacone licznymi storyboardami i plakatami z Archiwum Muzeum Manggha i kuratorski szkic dr Anny Król prezentujący twórczość malarską Wajdy. Autorem koncepcji graficznej katalogu i druków towarzyszących wystawie jest grafik Rafał Sosin.   “W powszechnej świadomości Andrzej Wajda funkcjonuje przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, jako wybitny reżyser, autor arcyważnych filmów, które przez lata kształtowały naszą świadomość, jeden z twórców Polskiej Szkoły Filmowej. W dużo mniejszym stopniu pamięta się dziś, niestety, o jego znakomitym dorobku teatralnym. A już z całą pewnością najmniej znana jest twórczość rysunkowa tego artysty. Nie można pominąć tego, że Andrzej Wajda rozpoczął swoją drogę artystyczną od studiów na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I choć wkrótce zamienił malarstwo na film, nigdy nie przestał być malarzem. Posługiwanie się notesem i szkicownikiem było dla Wajdy codzienną czynnością, z czasem stając się nawykiem. Rysunek, szkic czy notatka malarska były sposobem zapisu wrażeń, pomysłów i projektów, tworząc podstawę metody twórczej Artysty. Przez całe życie Wajda widział i myślał po malarsku, czego dowodzą także jego realizacje filmowe”.

Dyrektor Muzeum Manggha

Bogna Dziechciaruk-Maj

Publikacja znajduje się w bazie serwisu nakanapie.pl.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wajda. Człowiek z Gdańska”