Jan Ciechowicz

Profesor nauk humanistycznych, teatrolog, historyk teatru, krytyk teatralny i literaturoznawca, do przejścia na emeryturę kierował Katedrą Kultury i Sztuki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, wykładał też historię teatru w Studio Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni; autor wielu publikacji na temat historii dramatu i teatru polskiego XIX i XX wieku oraz dziejów teatru gdańskiego, a także wielki fan piłki nożnej, co znalazło wyraz w książce pt. Futboll w świecie sztuki.

Książki

Poznaj innych naszych autorów