Maciej Barczewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Adjunct Professor w Chicago-Kent College of Law, USA (2007-2009), Visiting Researcher na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie (2010), ekspert m.in. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ONZ). Specjalista w zakresie ochrony praw autorskich i praw własności intelektualnej, reżyser.

Książki

  • Uniwersalny system ochrony praw autorskich

    37,80 

Poznaj innych naszych autorów