Mirosław Czapiewski

Doktor ekonomii, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Organizacjami Publicznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, wiceprezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Autor licznych publikacji i artykułów naukowych w zakresie przekształceń własnościowych, projektowania strategii i rozwiązań strukturalnych oraz wdrażania zmian w organizacjach.

Książki

Poznaj innych naszych autorów