SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek

SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek

52,50 

Od początku istnienia Uniwersytetu Gdańskiego jego dewizą była łacińska formuła: In mari via tua. Ona świadczyła o wyjątkowości naszej uczelni wówczas, gdy Uniwersytet Gdański się tworzył. Dziś miarą tej wyjątkowości jest także Program Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA EU, który w sposób szczególny połączył Uniwersytet Gdański z ośmioma uczelniami z Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii i Włoch. Wizerunki miast, w których znajdują się nasze partnerskie uniwersytety, oczarowują swoją impresyjną formą i plastycznością. Obrazy Anety Oniszczuk-Jastrząbek uzmysławiają nam wszystkim, jak wiele pasji pozanaukowych realizują nasi akademicy, co czyni uniwersytet miejscem niezwykłym. Zdarza się, że szczęśliwie te pasje w pewnych sytuacjach przenoszą się także na grunt uniwersytecki, sztuka staje się formą dialogu lub rodzajem opowieści o tym, jak odbieramy i postrzegamy zadania realizowane w pracy zawodowej. Z tego połączenia mogą wyniknąć zupełnie nie – oczekiwane, zaskakujące swoim oddziaływaniem, wielowymiarowością i pięknem projekty, jak w przypadku SEA EU by the Sea, w pełni autorskiego projektu Anety Oniszczuk-Jastrząbek. From the very beginnings of the University of Gdańsk, its motto has been In mari via tua. It bears witness to one of the unique qualities of our university when it was first established. Today the Programme of the European University of the Seas SEA EU is also one of the measures of our uniqueness. It brings together in a unique way the University of Gdańsk and eight universities in Croatia, France, Spain, Malta, Germany, Norway, Portugal, and Italy. Images of the cities where our partner universities are located enchant us with their impressionist form and exceptional plasticity. Besides their high artistic value, these pictures make visible to us all how many interests besides their academic and scientific specializations are followed by those who work at the University. This makes our University an exceptional place. It happens that those passions in some fortunate circumstances involve the University, and art becomes a form of dialogue or an ac – count of how we respond to and see the tasks we accomplish in our professional work. From this combination, quite unexpected projects can come about, surprising in their effects, in their many dimensions, and in their beauty. This is the case with SEA EU by the Sea by Aneta Oniszczuk-Jastrząbek. Piotr Stepnowski

Additional information

Weight 290 g
Dimensions 297 × 210 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek”