Beata Możejko

Historyczka mediewistka, profesorka w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocnicznych Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektorka Centrum Badań Memlingowskich UG, specjalistka w zakresie średniowiecznego Gdańska, Jagiellonów i Hanzy, zajmuje się historią gospodarczą i społeczną, zwłaszcza sytuacją kobiet w średniowieczu.

Książki

Poznaj innych naszych autorów