Wojciech Bizon

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i finanse, profesor w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów