Paweł Antonowicz

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Rozwoju Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania UG, Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych w kadencji 2016/2020. Specjalista w zakresie problematyki upadłości przedsiębiorstw.

Książki

Poznaj innych naszych autorów