Rozstrzygnięcie Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 2022

Rozstrzygnięcie Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 2022

Miło nam poinformować, że Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej został rozstrzygnięty, a wśród licznie zgłoszonych książek nagrodzone zostały następujące publikacje.

  • Najlepsza książka naukowa:

I miejsce: Anna Żeglińska, Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa

II miejsce: Paweł Galiński, Zagrożenie fiskalne jednostek samorządu terytorialnego. Uwarunkowania, pomiar, ograniczanie

III miejsce: Janina Ciechanowicz-McLean, Globalne prawo ochrony środowiska

  • Najlepsza książka dydaktyczna:

I miejsce: Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych, red. M. Balwicka-Szczyrba, J. Kruczalak-Jankowska

  • Najlepsza książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej:

I miejsce: Patryk Kaczmarek, Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego

II miejsce: Andrzej Moś, Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury

III miejsce: Marta Cebera, Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej

Główną nagrodą w konkursie dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). Nagrody zostaną wręczone podczas wydziałowych inauguracji roku akademickiego. Serdecznie gratulujemy laureatom!