Recenzja książki Zbigniewa Opackiego w roczniku Studia Podlaskie