Recenzja książki „Estetyka prawa” w czasopiśmie „Państwo i Prawo”

Recenzja książki „Estetyka prawa” w czasopiśmie „Państwo i Prawo”

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem recenzyjnym autorstwa Michała Jaskólskiego, dotyczącym książki Estetyka prawa Kamila Zeidlera pt. W stronę piękna, który ukazał się w czasopiśmie „Państwo i Prawo” (2020, z. 11, s. 125-131).