„Modele życia szczęśliwego w archaicznej i klasycznej poezji greckiej” w ArtPapier