Magdalena Kreft

Literaturoznawca, doktor habilitowany, historyk literatury XIX wieku. Specjalistka w zakresie historii literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku, życia i twórczość pozytywistów, zwłaszcza Elizy Orzeszkowej i Bolesława Prusa, kultury i obyczaju drugiej połowy XIX wieku.

Książki

Poznaj innych naszych autorów