Zuzanna Kalicka-Karpowicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, redaktor naczelna wydawnictwa Harmonia Universalis. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, filologii rosyjskiej i Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń specjalistycznych oraz prawa własności intelektualnej. Za pracę Problemy słowotwórcze dotyczące rzeczowników i przymiotników na podstawie materiału z internetowych poradni językowych została nagrodzona w Konkursie Prorektora ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego, co jest wyrazem wsparcia młodych naukowców oraz nowo wypromowanych doktorów.

Książki

Poznaj innych naszych autorów