Radosław Kossakowski

Profesor socjologii, dyrektor Instytutu Socjologii oraz Przewodniczący Rady Dyscyplin Nauk socjologicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół socjologii sportu, football studies, a także problematyki związanej z męskością. Jest laureatem UEFA Research Grant Programme. Jego publikacje ukazywały się w czasopismach o międzynarodowym obiegu, np. „International Review for the Sociology of Sport”, „Sport in Society”, „Soccer & Society”, „Sociology of Sport Journal”. W ostatnim czasie książki jego autorstwa były publikowane przez wydawnictwa, takie jak: Manchester University Press, Palgrave i Routledge. Pełni rolę recenzenta w wielu międzynarodowych czasopismach, a także eksperta w międzynarodowych grantach dotyczących piłki nożnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów