Piotr Kurpiewski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Kierownik Zakładu Filmu i Mediów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie historii najnowszej Polski.

Książki

  • Historia na ekranie Polski Ludowej

Poznaj innych naszych autorów