Paweł Jurek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyrektor Instytutu Psychologii, profesor w Zakładzie Psychologii Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert z zakresu metodologii badań psychologicznych i psychometrii.

Książki

Poznaj innych naszych autorów