Maria Matusiewicz

Doktor, pracownik Katedry Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego; autorka i recenzentka licznych publikacji w języku polskim i angielskim poświęconych logistyce i rozwojowi zrównoważonemu, m.in. Logistics of the future – Physical Internet and its practicality, artykułu opublikowanego przez Penn State University Press na łamach „Transportation Journal”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół logistyki miejskiej i koncepcji Fizycznego Internetu, a także zrównoważonej mobilności. Ekspert w Komisji Europejskiej ds. ewaluacji projektów z zakresu logistyki miejskiej, Fizycznego Internetu i sieci TEN-T

Książki

Poznaj innych naszych autorów