Maria Faściszewska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka z zakresu glottodydaktyki, psycholingwistyki, surdologopedii, zaburzeń w rozwoju mowy, językoznawstwa kognitywnego, dwujęzyczności.

Książki

Poznaj innych naszych autorów