Małgorzata Łosiewicz

Ekonomistka, komunikolog, medioznawca, doktor habilitowana, Dyrektor Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, profesor w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Kulturowej na Wydziale Nauk Społecznych UG. Specjalistka w zakresie mediatyzacji trzeciego sektora, medialnych wizerunków osób i instytucji, komunikowania podmiotów rynkowych w kryzysie.

Książki

Poznaj innych naszych autorów