Lucyna Kopciewicz

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Kierownik Zakładu Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów