Dejan Ajdačić

Filolog, slawista, folklorysta, etnolingwista, teoretyk literatury, tłumacz i redaktor. Pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej w Belgradzie i wykładał slawistykę na uniwersytetach w Kijowie, Łodzi i Gdańsku. Jest założycielem i redaktorem naczelnym magazynu Kodovi slovenskih kultura, Ukras, Novorečje, autorem książek w językach serbskim, ukraińskim i polskim oraz redaktorem szeregu słowiańskich zbiorów tematycznych i autorskich.

Książki

Poznaj innych naszych autorów