Beata J. Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W swoich badaniach analizuje głównie wpływ prawa rzymskiego na kształtowania się instytucji prawnych w Europie ze szczególnym uwzględnieniem damnum infectum oraz roszczenia prewencyjnego. Jej zainteresowania badawcze obejmują także prawo nieruchomości, publicznoprawne ograniczenia własności w obszarze ochrony zabytków oraz jurysprudencję rzymską jako istotny faktor rozwoju europejskiej kultury prawnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów