Joanna Kruczalak-Jankowska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka wielu publikacji na temat prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa handlowego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów