Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce

ISBN: 978-83-7865-953-2
Year of publication: 2019
Number of pages: 166
Format: A5

Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce

29,40 

Niniejsza publikacja powstała w związku z prowadzonymi w okresie 1.01.2017–30.04.2019 badaniami naukowymi pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu ACURIA – Assessing Courts’ Undertaking of Restructuring and lnsolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement (Ocena działalności sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: najlepsze praktyki, bariery i sposoby poprawy). Celem projektu finansowanego przez Komisję Europejską było określenie czynników usprawniających oraz blokujących przeprowadzenie efektywnych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prawnoporównawczy punkt odniesienia dla przedmiotowych kwestii, obejmujący porządki prawne czterech państw Unii Europejskiej, zapewniła współpraca naukowców Uniwersytetu Gdańskiego z przedstawicielami uczelni z Holandii (Universiteit Maastricht), Portugalii (Centro de Estudos Sociais z siedzibą w Coimbrze) oraz Włoch (Universita Degli Studi Di Firenze). Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla wszystkich uczestników projektu było wprowadzenie perspektywy praktycznej służącej do konfrontacji law in books z law in action. W tym celu przeprowadzono badania akt sądowych, a także zestandaryzowane wywiady z interesariuszami postępowań. Przyjęta metodologia pozwoliła na uwzględnienie doświadczeń różnych grup uczestników postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych i stanowiła niewątpliwy walor projektu ACURIA.

Additional information

Weight 222 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce”