Anna Machnikowska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny. Specjalistka w zakresie sprawności postępowania cywilnego oraz niezawisłości sędziów.

Książki

Poznaj innych naszych autorów