Andrzej Dżuryk

Doktor ekonomii, adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie stabilności finansowej, banków hipotecznych i listów zastawnych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów