Cnoty sędziowskie. Refleksje prawnicze

ISBN: 978-83-8206-535-0
Year of publication: 2023
Number of pages: 330
Format: 145 x 205 mm

Cnoty sędziowskie. Refleksje prawnicze

73,50 

Charakter moralny i stopień doskonałości intelektualnej sędziów ma istotne znaczenie dla jakości prawa i państwa, a przedstawiciele tradycyjnych doktryn prawniczych nie doceniają znaczenia tego faktu. Powyższe założenie leży u podstaw tej książki oraz projektu naukowego, którego jest ona częścią. W konsekwencji w centrum rozważań autorów poszczególnych rozdziałów znajduje się pojęcie cnót moralnych i intelektualnych. Poprzez sposób orzekania i pełnienia swej służby sędziowie na co dzień kształtują „żywe prawo” takie, jakim ono staje się w powszechnym odbiorze obywateli i innych interesariuszy wymiaru sprawiedliwości. Autorzy tej książki nie mają co do tego faktu wątpliwości, zwracając uwagę na szerokie spektrum aspektów wykonywania zawodu sędziego, które umyka kategoriom oceny czysto prawnej lub wyłącznie etyczno-zawodowej. Być dobrym sędzią znaczy więcej niż postępować legalnie oraz nie przekraczać skodyfikowanych i zastanych norm etycznych.

Tytułem wstępu: jurysprudencja cnót

Categories: , , Tags: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cnoty sędziowskie. Refleksje prawnicze”