Nora Orłowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Dydaktyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie glottodydaktyki.

Książki

Poznaj innych naszych autorów