Marietta Janowicz-Lomott

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH w Warszawie. Specjalistka w zakresie rynku finansowego, działalności ubezpieczeniowej, aspektów finansowych i organizacyjnych oraz zarządzania w warunkach ryzyka.

Książki

Poznaj innych naszych autorów