Krzysztof Łyskawa

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalista z zakresu ubezpieczeń rolnych, ubezpieczeń upraw i zwierząt, ubezpieczeń indeksowych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów