Finanse ubezpieczeń

ISBN: 978-83-8206-224-3
Year of publication: 2020
Number of pages: 220
Format: A5

Finanse ubezpieczeń

Dostęp do książki w wersji elektronicznej.

W monografii przedstawiono kompleksowe i wielowątkowe podejście do zagadnienia finansów zakładów ubezpieczeń. Celem pracy jest nie tylko wskazanie zasad funkcjonowania gospodarki finansowej ubezpieczyciela, ale i (a może przede wszystkim) uwypuklenie różnic w tym obszarze pomiędzy zakładami ubezpieczeń a podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w sferze usług niefinansowych. Układ książki umożliwia czytelnikowi projektowanie i ocenę organizacji i działalności finansowej zakładu ubezpieczeń. Należy podkreślić jej przydatność w procesie podejmowania decyzji wpływających na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Książka finansowana w ramach Programu ProUG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Finanse ubezpieczeń”