Joanna Ginter

Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa polonistycznego, adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego IFP UG, redaktor językowy i korektor. Zajmuje się kulturą języka polskiego i najnowszymi zjawiskami zachodzącymi w polszczyźnie. Współautorka podręczników szkolnych do języka polskiego, autorka tekstów dyktand i jurorka w konkursach ortograficznych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów