Polszczyzna wczoraj i dziś

ISBN: 978-83-8206-094-2
Year of publication: 2020
Number of pages: 416
Format: A5

Polszczyzna wczoraj i dziś

39,90 

Niniejszy tom jest zbiorem 24 tekstów przygotowanych specjalnie z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego TMJP przez jego członków i sympatyków. Znalazły się tu artykuły zebrane w kilku kręgach tematycznych: słowotwórstwo onomastyczne, kultura języka, język mediów, leksyka i semantyka, język utworów literackich i tekstów kultury oraz kaszubszczyzna literacka, które z jednej strony są najczęściej podejmowane na spotkaniach Oddziału, z drugiej zaś wpisywały się w zainteresowania badawcze Profesor Ewy Rogowskiej-Cybulskiej. Tom otwiera Jej artykuł Motywy „ptasie” w etymologiach ludowych nazw miejscowości, wydany po raz pierwszy w recenzowanym zbiorze (wcześniej został on opublikowany na stronie internetowej Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów FSD UG i post mortem w zeszycie specjalnym czasopisma „Język – Szkoła – Religia” (2019, nr 0) poświęconym pamięci Autorki).

Additional information

Weight 611 g
Year of publication

2020

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Polszczyzna wczoraj i dziś”