Jerzy Limon

Profesor nauk humanistycznych, anglista, literaturoznawca, pisarz, tłumacz. Założyciel i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Specjalista w zakresie filologii angielskiej i literaturoznawstwa, znawca Szekspira i teatru elżbietańskiego.

W maju 2022 r. Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense zorganizowały cykl wydarzeń “Jerzy Limon: Inspiracje – Dialog – Polemika”, które były poświęcone Profesorowi Jerzemu Limonowi. Całość zainaugurował wernisaż wystawy Gdańskie ślady Szekspira/Echoes of Shakespeare in Gdańsk: Chodowiecki & Limon, przygotowanej przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Podczas wernisażu wyświetlono film upamiętniający Profesora Jerzego Limona.

Książki

  • Z kurtyną i bez

    52,50 
  • Między niebem a ziemią

    21,00 
  • Shakesplorations. Essays in Honour of Professor Marta Gibińska

Poznaj innych naszych autorów