Małgorzata Grzegorzewska

Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca w Zakładzie Literatury Brytyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w zakresie anglistki, szekspirologi, literatury i kultury okresu Renesansu.

Książki

Poznaj innych naszych autorów