Jakub Szlachetko

Doktor nauk prawnych, prawnik, administratywista, geograf przestrzenny, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji. Autor publikacji na temat organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego, instytucjonalnego rozwoju obszarów metropolitalnych, planowania przestrzennego i rewitalizacji, demokracji miejskiej i partycypacji społecznej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów