Barbara Pawłowska

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji na temat zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem transportu, jego kosztów zewnętrznych oraz polityki i instrumentów ekonomicznych warunkujących rozwój sektora.

Książki

Poznaj innych naszych autorów